pellets.halleforsnas.se
Värmepellets!

BooForssjö pellets


Pelletskvalitet

Viktiga egenskaper när du ska jämföra pellets är:
    Hållfasthet
    Energiinnehåll
    Volymvikt
    Fukt- och askhalt
    Asksmältstemperatur

Hållfastheten är viktig så att pelletsen klarar av hanteras och transporteras, och matas från förråd till brännare utan att smula sönder. Har pelletsen för dålig hållfasthet kan den orsaka stopp i matarskruven och du får inte ut lika mycket energi från pelletsen. Extra viktigt är det med hållfastheten om du köper pellets på bulk eftersom den då sprutas från lastbil in i ditt förråd.

Energiinnehållet är pelletsens värmevärde och anges ofta av tillverkarna som megajoule (MJ) per kilo eller MWh per ton.

Volymvikten har betydelse eftersom pelletsen doseras till brännaren efter volym. Varierar volymvikten måste du kanske ställa om brännaren om du byter fabrikat eller när du får en ny leverans.

BooForssjös värmepellets håller jämn kvalitet. I de dagliga tillverkningsrutinerna ingår kontinuerlig kontroll av pelletskvaliteten. Med regelbundna intervaller skickar BooForssjö Energi också uttagna prover till ett auktoriserat bränslelaboratorium. Dessa analyser fastställer bland annat askhalt, energiinnehåll och asksmältförlopp.

Energimyndigheten har genomfört en test av pelletskvaliteten på den svenska marknaden. Träpellets från BooForssjö Energi listades i gruppen "bästa val".

Läs mer om detta på www.energimyndigheten.se.


Träpellets diam 8 mm från BooForssjö Energi

Längd: 10—25 mm (medelvärde)
Skrym-/bulkdensitet: 640—660 kg/m3
Hållfasthet: ≤ 0,5 viktprocent (< 3 mm)
Eff. värmevärde: ≥ 4,8 MWh/ton
Askhalt: 0,4—0,5 viktprocent av torrsubstans
Fukthalt: cirka 8 viktprocent
Total svavelhalt: 0,01 - 0,02 viktprocent av torrsubstans
Tillsatser: Inga tillsatser
Klorider: ≤ 0,01 viktprocent av torrsubstans
Asksmältpunkt (IT): > 1400° C
Bästa val

Träpellets värmepellets bra kvalitet


Sidan senast uppdaterad 2013-04-11 13:21


Hälleforsnäs Webdesign